ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการปฏิบัติและการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 5 กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติและการดำเนินการเ...

วิธีการปฏิบัติและการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ...

Read More
โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.) 2567

โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่...

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเม...

Read More
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษา...

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายรัตนชัย วิชัย  นายกเท...

Read More
พิธีลงนาม (MOU) บันทึกการรับมอบทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๘

พิธีลงนาม (MOU) บันทึกการรับมอ...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  นายรัตนชัย วิชัย  นายกเท...

Read More
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน...

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเ...

Read More
งานประเพณีบุญเดินหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

งานประเพณีบุญเดินหก (บุญบั้งไฟ...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จั...

Read More
พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอผพลิเคชั่น ThaID

พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอผพล...

สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชน...

Read More
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา (บัณฑิตน้อย)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบกา...

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567  ณ เทศบาลตำบลในเมือง  นายรัต...

Read More
ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมั...

สภาเทศบาลตำบลในเมืองได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญ...

Read More
โครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดีตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สี...

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลในเมืองได้ต้อนรับ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้...

Read More
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 25...

พิธีถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใ...

Read More