ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในก...

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป...

Read More
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา...

Read More
เรื่อง ดำเนินการสุ่มตรวจครัวเรือนที่ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง ดำเนินการสุ่มตรวจครัวเร...

เมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัต...

Read More
เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) หลักสูตร การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการ...

เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองคืกร (OD)  หลักส...

Read More
โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระว...

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีต...

Read More
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (เหตุอัคคีภัย)

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประส...

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือ...

Read More
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก...

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลใน...

Read More
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2567

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ...

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร...

Read More
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ.2567

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักก...

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือ...

Read More
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567  นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตร...

Read More
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริ...

วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง...

Read More
ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง...

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ...

Read More