ร้องเรียนทุจริต

คำแนะนำในการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตออนไลน์
1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

เลขบัตรประชาชน * เฉพาะเลข 13 หลัก

ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ *

E-mail *
หมายเลขโทรศัพท์ *

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

ชื่อ - นามสกุล *
ตำแหน่ง

สังกัด *

รายละเอียด*