รู้จักหน่วยงาน

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลในเมืองตั้งอยู่เลขที่  173 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบ้านไผ่  ประมาณ  4.00  กิโลเมตร
เนื้อที่
มีพื้นที่ประมาณ  30,125  ไร่  หรือประมาณ  48  ตารางกิโลเมตร
แนวเขตติดต่อ
ตำบลในเมือง     ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านไผ่
ทิศเหนือ     ติดต่อตำบลโคกสำราญ  และตำบลหนองแซง  กิ่งอำเภอบ้านแฮด  
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองน้ำใส  และตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลภูเหล็กและตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหัวหนอง  ตำบลบ้านไผ่  และเทศบาลเมืองบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่
สภาพภูมิประเทศ
ตำบลในเมือง มีพื้นที่ เป็นที่ลุ่มสลับดอน ลักษณะเป็นคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อย มีบางแห่งเป็นที่ลาบเรียงถึงค่อนข้างเรียบ ระดับความสูงถึง 210 รูปร่างตำบลเป็นรูปคล้ายรูปธง เป็นแนวยาวจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ มีทางรถไฟเป็นเขตกั้นทางทิศตะวันตก
ลักษณะภูมิอากาศ
     ฤดูร้อน      ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
     ฤดูฝน       ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
     ฤดูหนาว    ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด