โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนทั้ง13ชุมชน และ
นางกฤษณา ศิริพรรณ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขต1  ร่วมกิจกรรมตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง มีจิตสำนึกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเทศบาลตำบลในเมือง
และ โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยปลูกต้นไม้ที่สามารถนำดอกผลไปรับประทานได้
โดยนายกองโทพิชัย วันตา  นายอำเภอบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายวรรลพ วลัยศรี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด