โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.) 2567

โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.) 2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนทั้ง13ชุมชน
และ นางกฤษณา ศิริพรรณ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขต1 ร่วมกิจกรรม
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.) พ.ศ.2567  

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด