นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

นายรัตนชัย วิชัย

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจสุขภาพปากและฟัน และกิจกรรมตรวจโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK)
10 มิ.ย. 2567   ผู้ดูแลระบบ   22
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. TOR-ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์(Asphalt Overlay)ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 1 2 พ.ค. 2567
2. TOR-โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมัน ม.7 2 เม.ย. 2567
3. TOR-จ้างก่อสร้างทางระบสยน้ำ คสล.(ซอยจินดานุสรณ์) ม.1 บ้านหนองแวงไร่ 8 มี.ค. 2567
4. TOR-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8 7 มี.ค. 2567
5. TOR-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย 1) ม.8 7 มี.ค. 2567
6. TOR-โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซอยอยู่สุข) 2 ด้าน ม.1 7 มี.ค. 2567
7. TOR-โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำค.ส.ล.(ซอยประชาร่วมใจด้านทิศตะวันตก) ม.9 6 มี.ค. 2567
8. TOR-คสล.ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนโพธิ์ราช) ม.9 4 มี.ค. 2567
9. TOR-จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ค้มประปา)ม.5 และก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถ.หนองแวงไร่-ภูเหล็ก)ม.9 27 ก.พ. 2567
10. TOR-โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซ.ข้างถังประปาหอสูง ม.2 บ้านหนองแวงโองและก่อสร้างถนนค.ส.ล.
สายโสกจาน-โรงนุ่น(ช่วงสุดท้าย) ม.3
12 ก.พ. 2567
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์(Asphalt Overlay)ซอยอยู่สุข หมู่ที่ 1 16 พ.ค. 2567
2. รายงานขอจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมัน ม.7 1 พ.ค. 2567
3. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำค.ส.ล.(ซอยประชาร่วมใจด้านทิศตะวันตก) ม.9 1 เม.ย. 2567
4. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8 21 มี.ค. 2567
5. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8 21 มี.ค. 2567
6. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย 1) ม.8 21 มี.ค. 2567
7. รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซอยอยู่สุข) 2 ด้าน ม.1 21 มี.ค. 2567
8. รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ค้มประปา)ม.5 และก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถ.หนองแวงไร่-ภูเหล็ก)ม.9 18 มี.ค. 2567
9. รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซ.จินดานุสรณ์) ม.1.บ้านหนองแวงไร่ 8 มี.ค. 2567
10. รายงานขอจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ถนนโพธิราช) ม.9 บ้านหนองแวงไร่ 4 มี.ค. 2567
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์(Asphalt Overlay)ซอยอยู่สุข
หมู่ที่ 1
27 พ.ค. 2567
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมัน ม.7 15 พ.ค. 2567
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำค.ส.ล.(ซอยประชาร่วมใจด้านทิศตะวันตก) ม.9 3 เม.ย. 2567
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย1) ม.8 22 มี.ค. 2567
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองแวงไร่-หนองแวงโอง(ซอย 1) ม.8 22 มี.ค. 2567
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ซอยอยู่สุข) 2 ด้าน ม.1 22 มี.ค. 2567
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ค้มประปา)ม.5 และก่อสร้างทางระบายน้ำ
ค.ส.ล.(ถ.หนองแวงไร่-ภูเหล็ก)ม.9
19 มี.ค. 2567
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.(ซ.จินดานุสรณ์) ม.1 บ้านหนองแวงไร่ 8 มี.ค. 2567
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายโสกจาน 2/2 ม.3 7 มี.ค. 2567
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ซ.3 หมู่บ้านเสริมทรัพย์ ม.7 บ้านเก่าน้อย (e-bidding) 7 มี.ค. 2567
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่3) 26 มี.ค. 2567
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่2) 5 มี.ค. 2567
3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่1) 5 ก.พ. 2567
4. แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 21 ก.ย. 2566
5. แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพิ่มเติม(ครั้งที่2) 23 พ.ค. 2566
6. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 28 มี.ค. 2566
7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่1) 15 ธ.ค. 2565
8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 ต.ค. 2565
9. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 21 ก.ย. 2565
10. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 22 ส.ค. 2565

สรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 3 มิ.ย. 2567
2. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 1 พ.ค. 2567
3. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2567 1 เม.ย. 2567
4. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 29 ก.พ. 2567
5. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2567 31 ม.ค. 2567
6. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 28 ธ.ค. 2566
7. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 30 พ.ย. 2566
8. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 31 ต.ค. 2566
9. สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566 1 พ.ค. 2566
10. สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 เม.ย. 2566
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2566
10 ต.ค. 2566
2. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2566
20 ก.ค. 2566
3. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2566
7 เม.ย. 2566
4. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2566
4 ม.ค. 2566
5. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2565
10 ต.ค. 2565
6. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปี 2565
4 ก.ค. 2565
7. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2565
8 เม.ย. 2565
8. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 1)
ประจำปี 2565
7 ม.ค. 2565
9. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 4)
ประจำปี 2564
8 ต.ค. 2564
10. รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ฯ (ไตรมาสที่ 2)
ประจำปี 2564
6 ก.ค. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ 11 มิ.ย. 2567
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 10 มิ.ย. 2567
3. ประกาศ ข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้่องถิ่น 10 มิ.ย. 2567
4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ 26 เม.ย. 2567
5. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GiFt Policy ปีพ.ศ.2567 25 มี.ค. 2567
6. 1.เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ 6 ก.พ. 2567
7. 2.เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ 6 ก.พ. 2567
8. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
22 ม.ค. 2567
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 ม.ค. 2567
10. ประกาศกำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 20 ธ.ค. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ รายการ
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนพัฒนา ปีงบปรมาณ 2561-2565

แผนการดำเนินงานประจำปี

ลำดับ รายการ
1. แผนการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 -2570
3. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4. แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
6. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
8. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
10. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567 25 เม.ย. 2567
2. รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 25 เม.ย. 2567
3. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2567 24 เม.ย. 2567
4. งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 2 ) สำหรับไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2567) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 31 มี.ค. 2567
5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 1 มี.ค. 2567
6. งบทดลองรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 1 ) สำหรับไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2566) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 31 ธ.ค. 2566
7. ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 พ.ย. 2566
8. รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 30 ก.ย. 2566
9. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลในเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 30 ก.ย. 2566
10. งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) สำหรับไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 13 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานฐานข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 11 มิ.ย. 2567
2. ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566 23 เม.ย. 2567
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566 18 เม.ย. 2567
4. รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ของเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2566 18 เม.ย. 2567
5. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 10 เม.ย. 2567
6. ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี 2566
10 เม.ย. 2567
7. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 10 เม.ย. 2567
8. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566 1 เม.ย. 2567
9. รายงานข้อมูลเชิงสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี
2566
21 มี.ค. 2567
10. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 20 มี.ค. 2567

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลในเมือง ยินดีให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

E-service

บริการประชาชนออนไลน์