พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอผพลิเคชั่น ThaID

พิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอผพลิเคชั่น ThaID

สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชั่น ThaID 
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการแสดงตนในท่าอากาศยานในประเทศไทย
การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ทรัพย์สิน การฉีดวัคซีน และงานทะเบียนออนไลน์
อาทิ การแจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การจองคิวออนไลน์ เป็นต้น 
โดยสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพียง 8 ขั้นตอนง่ายๆ  ตามรูปด้านล่างนี้


 ไฟล์แนบ
Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด