กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจสุขภาพปากและฟัน และกิจกรรมตรวจโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจสุขภาพปากและฟัน และกิจกรรมตรวจโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องโรคมือ เท้า ปาก
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือด
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
และกิจกรรมตรวจโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK)


 ไฟล์แนบ
Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด