ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

173 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-473549

โทรสาร : 043-473549

e-mail : saraban@naimuangbanphai.go.th

สำนักปลัดฯ : 043-473549

กองคลัง : 043-473547

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  : 043-473548

งานป้องกันฯ : 043-473548

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ*
อีเมล์ผู้ติดต่อ *
ติดต่อเรื่อง*
รายละเอียด*