พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา (บัณฑิตน้อย)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา (บัณฑิตน้อย)

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567  ณ เทศบาลตำบลในเมือง  นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะคุณครู และ ผู้ปกครอง เข้าร่วม 
โดยจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) จำนวน 39 คน

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด