งานประเพณีบุญเดินหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

งานประเพณีบุญเดินหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  นายรัตนชัย วิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสถาเทศบาล
กำนัน พร้อมด้วย นายสนั่น เพียรแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านเก่าน้อย คณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกับชาวบ้านบ้านเก่าน้อย
เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีตามฮีดสิบสอง คลองสิบสี่ ของชาวบ้าน และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างความสามัตตีให้กับชุมชน
ณ บริเวณลานวัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด