ขบวนแห่พระเวสสันดรและเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ประเพณีบุญมหาชาติ 2567

ขบวนแห่พระเวสสันดรและเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ประเพณีบุญมหาชาติ 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายรัตนชัย วิชัย นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลในเมืองและชาวบ้านหนองแวงไร่
ทำพิธีสู่ขวัญแห่พระเวสสันดรและได้เริ่มพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองโดยมีขบวนแห่ เคลื่อนสู่บริเวรเกาะกลางน้ำลานพระพุทธมหามุนีนาถ 
เพื่อทำพิธีเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ตามประเพณี
ขบวนแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดรเข้าเมืองตามประเพณี บุญมหาชาติของชาวอีสาน ที่ร่วมกันทำมาอย่างยิ่งใหญ่และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมี คุณหญิง ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เป็นประธานในพิธี

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด