โครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดีตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดีตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลในเมืองได้ต้อนรับ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดีตำบลในเมือง ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก
นายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอบ้านไผ่ ท่าน สจ.กฤษณา ศิริพรรณ ส.อบจ.บ้านไผ่เขต1 สจ.จิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.บ้านไผ่เขต2
และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

Share this Post:

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด